Ciri-Ciri Sistem Pakar

Sistem pakar yang baik harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
  1. Terbatas pada bidang yang spesifik.
  2.  Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti.
  3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami.
  4. Berdasarkan rule atau kaidah tertentu.
  5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap.
  6. Outputnya bersifat nasihat atau anjuran.
  7. Output tergantung dari dialog dengan user.
  8. Knowledge base dan inference engine terpisah.
  9. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.

Baca Juga Ya...!!!:

Posting Komentar